European Union
  • log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Biuro Rekrutacji

| Dorota Jurek

W dniu 31.10.2022 Biuro Rekrutacji nieczynne

Rekrutacja na studia podyplomowe przedłużona

| Dorota Jurek

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego informuje, że rekrutacja na studia podyplomowe :Audyt i kontrola wewnętrzna, Executive master of business administration, Higiena i epidemiologia, Higiena żywniości i żywienia, Kadry i płace w prawie i praktyce, Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy,, Psychodietetyka, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, Żywnienie człowieka i dietetyka, Rolnicze ubezpieczenia społeczne - funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne została przedłużona do 30.10.2022r. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 07 listopada 2022 roku.

Pozostałe kierunki nie zostasły uruchomione

 

INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA

| Anna Szymańska

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH studia stacjonarne (kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie)

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH studia niestacjonarne (kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, zarządzanie i dowodzenie)

Informacje dla osób przyjętych na kierunek zarządzanie kryzysowe zostaną podane w terminie późniejszym.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU studia stacjonarne (kierunki: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, wychowanie fizyczne) 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU studia niestacjonarne: W dniu 06.10.2022 roku o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych. Spotkanie odbędzie się ZDALNIE na PLATFORMIE TEAMS. Kod do spotkania: fnkg0ev

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY  studia stacjonarne (kierunki: informatyka, mechanika i budowa maszyn)

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY  studia niestacjonarne (kierunki: budownictwo, elektrotechnika, informatyka, inżynieria środowiaka I stopnia, mechanika i budowa maszyn)

WYDZIAŁ WE WRZEŚNI studia stacjonarne (kierunek: pielęgniarstwo)

 

Instrukacja logowania się do usługi Office 365 (MS Teams)

WYNIKI REKRUTACJI NIESTACJONARNE

| Anna Szymańska

ZOSTAŁY OGŁOSZONE WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE (I nabór) na kierunki:

Studia pierwszego stopnia: budownictwo, elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa maszyn, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, położnictwo pomostowe, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie; 

Studia drugiego stopnia: mechanika i budowa maszyn, położnictwo, zarządzanie i dowodzenie.

Sprawdź wynik na swoim koncie kandydata w zakładce "zgłoszenia rekrutacyjne". (Uwaga: informacja na koncie "kandydat zakwalifikowany" nie jest równoznaczna z informacją o przyjęciu na studia.)

Już wkrótce szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku akademickiego.

Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne pozostałych kierunków zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej tj. w dniu 28 września 2022 r.

WYNIKI REKRUTACJI

| Dorota Jurek

ZOSTAŁY OGŁOSZONE WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE (I nabór) na kierunki:

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie: informatyka, pielęgniarstwo 7 semestralne WRZEŚNIA, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo 6 semestralne, pielęgniarstwo 7 semestralne, położnictwo 6 semestralne, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie

Studia drugiego stopnia: położnictwo

Sprawdź wynik na swoim koncie kandydata w zakładce "zgłoszenia rekrutacyjnei". (Uwaga: informacja na koncie "kandydat zakwalifikowany" nie jest równoznaczna z informacją o przyjęciu na studia.)

Już wkrótce szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku akademickiego.

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pozostałych kierunków zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej tj. w dniu 28 września 2022 r.

UWAGA! Rekrutacja dodatkowa

| Dorota Jurek

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne została przedłużona.

Termin rejestracji i składania dokumentów: do 23 września 2022 r.

 

Uwaga!

| Anna Szymańska

Do zakończenia rekrutacji Biuro Rekrutacji czynne również w soboty w godz. 9.00 - 13.00.

Przypomnienie o konieczności złożenia dokumentów

| Dorota Jurek

Drogi kandydacie,
zarejestrowałeś się na studia w Akademii Kaliskiej, więc przypominamy, że zbliża się ostateczny termin składania dokumentów.
Sama rejestracja nie wystarczy do zakwalifikowania na studia.
Przed ogłoszeniem wyników należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów tj.:
do 26 sierpnia 2022 - na studia stacjonarne,
do 10 września 2022- na studia niestacjonarne.
Niezłożenie dokumentów w wyznaczonych terminach spowoduje nieuwzględnienie w procesie rekrutacji.
JEŚLI JESZCZE NIE ZŁOŻYŁEŚ DOKUMENTÓW - ZRÓB TO NIEZWŁOCZNIE.
JEŚLI ZŁOŻYŁEŚ DOKUMENTY - ZIGNORUJ TĄ WIADOMOŚĆ

NIE DOTYCZY KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE

Dojazd do Biura Rekrutacji

| Anna Szymańska

Ze względu na remont ulicy Nowy Świat, utrudniony jest dojazd do uczelni.

Dojazd do Biura Rekrutacji możliwy jest od strony ulicy Ułańskiej, ulicą Zacisze, dalej ulicą Czaszkowską i w prawo ulicą Nowy Świat. Należy wjechać bramą i skorzystać z bezpłatnego parkingu podziemnego w budynku Collegium Novum. Wyjazd w kierunku Rogatki (w prawo), zgodnie z oznakowaniem.

Ze względu na prowadzone prace, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności

Zajęcia

| Dorota Jurek

UWAGA! Zajęcia na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe oraz Zarządzanie i dowodzenie - studia drugiego stopnia niestacjonarne realizowane będą w soboty i niedziele.

PROCEDURA REKRUTACJI

| Dorota Jurek

ETAP I- Rejestracja elektroniczna

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) irk.akademia.kalisz.pl

studia stacjonarne 01.06.2022 - 26.08.2022

studia niestacjonarne 01.06.2022 - 10.09.2022

studia podyplomowe 01.06.2022 - 30.09.2022

 

WAŻNE! przed ogłoszeniem wyników należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji

ETAP II - Składanie dokumentów

Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji zgodnie z wykazem umieszczonym przy opisie kierunku 

termin składania dokumentów:

studia stacjonarne do 26.08.2022

studia niestacjonarne do 10.09.2022

studia podyplomowe po 30.09.2022

 

UWAGA! 

Nie wystarczy się zarejestrować

Dokumenty należy złożyć przed ogłoszeniem wyników rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji, co skutkuje nieprzyjęciem na studia.

Dokumenty mogą być przesłane pocztą – Akademia Kaliska nie bierze odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia przez pocztę.

W przypadku, gdy dokumenty są dostarczane do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osób trzecich: podanie musi być podpisane przez kandydata, kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (przez notariusza, jeśli wcześniej nie było potwierdzone przez uczelnię, t.j. Akademię Kaliską).

 

ETAP III - Postępowanie kwalifikacyjne

Zamknięcie list / koniec rejestracji i składania dokumentów

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów (na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów). Kwalifikacja nie oznacza przyjęcia na studia.

 

ETAP IV - ogłoszenie wyników

Informacja o wynikach rekrutacji pojawia się na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym (status "przyjęty" lub "nieprzyjęty").

KONTAKT

| Anna Szymańska

Biuro Rekrutacji

ul. Nowy Świat 4a, pok. 004

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520

      62 76 79 512

e-mail: rekrutacja@akademia.kalisz.pl

czynne:

poniedziałek - piątek: godz. 8.00 - 15.00

sobota: godz. 9.00 - 13.00