European Union
  • log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Przypomnienie o konieczności złożenia dokumentów

| Dorota Jurek

Drogi kandydacie,
zarejestrowałeś się na studia w Akademii Kaliskiej, więc przypominamy, że zbliża się ostateczny termin składania dokumentów.
Sama rejestracja nie wystarczy do zakwalifikowania na studia.
Przed ogłoszeniem wyników należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów tj.:
do 26 sierpnia 2022 - na studia stacjonarne,
do 10 września 2022- na studia niestacjonarne.
Niezłożenie dokumentów w wyznaczonych terminach spowoduje nieuwzględnienie w procesie rekrutacji.
JEŚLI JESZCZE NIE ZŁOŻYŁEŚ DOKUMENTÓW - ZRÓB TO NIEZWŁOCZNIE.
JEŚLI ZŁOŻYŁEŚ DOKUMENTY - ZIGNORUJ TĄ WIADOMOŚĆ

NIE DOTYCZY KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE