European Union
  • log in
  • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Przypomnienie o konieczności złożenia dokumentów

| Dorota Jurek

Drogi kandydacie,
zarejestrowałeś się na studia w Akademii Kaliskiej, więc przypominamy, że zbliża się ostateczny termin składania dokumentów.
Sama rejestracja nie wystarczy do zakwalifikowania na studia.
Przed ogłoszeniem wyników należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów tj.:
do 26 sierpnia 2022 - na studia stacjonarne,
do 10 września 2022- na studia niestacjonarne.
Niezłożenie dokumentów w wyznaczonych terminach spowoduje nieuwzględnienie w procesie rekrutacji.
JEŚLI JESZCZE NIE ZŁOŻYŁEŚ DOKUMENTÓW - ZRÓB TO NIEZWŁOCZNIE.
JEŚLI ZŁOŻYŁEŚ DOKUMENTY - ZIGNORUJ TĄ WIADOMOŚĆ

NIE DOTYCZY KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE