European Union
  • log in
  • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

WYNIKI REKRUTACJI

| Dorota Jurek

ZOSTAŁY OGŁOSZONE WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE (I nabór) na kierunki:

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie: informatyka, pielęgniarstwo 7 semestralne WRZEŚNIA, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo 6 semestralne, pielęgniarstwo 7 semestralne, położnictwo 6 semestralne, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie

Studia drugiego stopnia: położnictwo

Sprawdź wynik na swoim koncie kandydata w zakładce "zgłoszenia rekrutacyjnei". (Uwaga: informacja na koncie "kandydat zakwalifikowany" nie jest równoznaczna z informacją o przyjęciu na studia.)

Już wkrótce szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku akademickiego.

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pozostałych kierunków zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej tj. w dniu 28 września 2022 r.