European Union
  • log in
  • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

WYNIKI REKRUTACJI NIESTACJONARNE

| Anna Szymańska

ZOSTAŁY OGŁOSZONE WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE (I nabór) na kierunki:

Studia pierwszego stopnia: budownictwo, elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa maszyn, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, położnictwo pomostowe, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie; 

Studia drugiego stopnia: mechanika i budowa maszyn, położnictwo, zarządzanie i dowodzenie.

Sprawdź wynik na swoim koncie kandydata w zakładce "zgłoszenia rekrutacyjne". (Uwaga: informacja na koncie "kandydat zakwalifikowany" nie jest równoznaczna z informacją o przyjęciu na studia.)

Już wkrótce szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku akademickiego.

Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne pozostałych kierunków zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej tj. w dniu 28 września 2022 r.