European Union
  • log in
  • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA

| Anna Szymańska

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH studia stacjonarne (kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie)

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH studia niestacjonarne (kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, zarządzanie i dowodzenie)

Informacje dla osób przyjętych na kierunek zarządzanie kryzysowe zostaną podane w terminie późniejszym.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU studia stacjonarne (kierunki: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, wychowanie fizyczne) 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU studia niestacjonarne: W dniu 06.10.2022 roku o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych. Spotkanie odbędzie się ZDALNIE na PLATFORMIE TEAMS. Kod do spotkania: fnkg0ev

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY  studia stacjonarne (kierunki: informatyka, mechanika i budowa maszyn)

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY  studia niestacjonarne (kierunki: budownictwo, elektrotechnika, informatyka, inżynieria środowiaka I stopnia, mechanika i budowa maszyn)

WYDZIAŁ WE WRZEŚNI studia stacjonarne (kierunek: pielęgniarstwo)

 

Instrukacja logowania się do usługi Office 365 (MS Teams)