European Union
  • log in
  • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Executive Master of Business Administration

Details
Code SP_MBA
Organizational unit Calisia University
Field of studies P
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 year
Required document
  • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia podyplomowe
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Jeżeli nie masz czasu na wypełnienie formularza zgłoszeniowego - skontaktuj się z opiekunem studiów MBA. Opiekun pomoże dopełnić wszystkich formalności.

Opiekun: Krystiana Brzezicka

e-mail: mba@akademia.kalisz.pl

kom: 880 849 033

Studia adresowane są do:

• kadry kierowniczej, 

• dyrektorów spółek handlowych, 

• kandydatów do Rad Nadzorczych

• menedżerów, 

• osób prowadzących własną działalność gospodarczą,

• osób zarządzających średnimi i dużymi przedsiębiorstwami,

• osób, które chcą uzupełnić wykształcenie akademickie i rozwinąć praktyczne umiejętności menedżerskie,

• konsultantów oraz doradców biznesu,

• osób przygotowujących się do objęcia funkcji menedżerskich.

 

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego  lub  drugiego  stopnia  albo  jednolitych  studiów magisterskich i uzyskały decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania. 

MBA to interdyscyplinarny kierunek pozwalający na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z wielu dziedzin takich jak: zarządzanie, marketing, prawo, finanse, rachunkowość, psychologia, a także etyka.

 

• Słuchacze uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu współczesnych wyzwań szeroko rozumianego zarządzania, która jest niezbędną do zrozumienia współczesnych trendów i dylematów rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości.

• Program studiów zapewnia poznanie i zrozumienie zagadnień dotyczących tworzenia i realizacji strategii organizacji oraz doskonalenia systemów zarządzania.

• Słuchacze zdobędą umiejętności wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin do twórczego formułowania i rozwiązywania złożonych oraz niestandardowych problemów związanych z zarzadzaniem przedsiębiorstwem

• Dodatkowo, program studiów zapewnia zdobycie umiejętności komunikowania się, negocjacji oraz budowania zespołu.

• Program zapewnia pozyskanie kompetencji społecznych polegających na inicjowaniu i aktywnym uczestnictwie w pracy interdyscyplinarnych zespołów w środowisku pracy i poza nim

• Moduły programu studiów podyplomowych realizowane są przez wybitnych specjalistów/praktyków z poszczególnych obszarów.

• Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, gier symulacyjnych, testów, ćwiczeń, projektów realizowanych indywidualnie oraz zespołowo.

• Program zawiera elementu coachingu , który zorientowany jest na identyfikację indywidualnych potrzeb rozwojowych słuchaczy.

• Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym ( sobota/niedziela).

• Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego polegającego na obronie projektu/pracy dyplomowej.

• Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa