Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

WYNIKI REKRUTACJI NIESTACJONARNE

| Anna Szymańska

ZOSTAŁY OGŁOSZONE WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE (I nabór) na kierunki:

Studia pierwszego stopnia: budownictwo, elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa maszyn, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, położnictwo pomostowe, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie; 

Studia drugiego stopnia: mechanika i budowa maszyn, położnictwo, zarządzanie i dowodzenie.

Sprawdź wynik na swoim koncie kandydata w zakładce "zgłoszenia rekrutacyjne". (Uwaga: informacja na koncie "kandydat zakwalifikowany" nie jest równoznaczna z informacją o przyjęciu na studia.)

Już wkrótce szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku akademickiego.

Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne pozostałych kierunków zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej tj. w dniu 28 września 2022 r.