Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Ogólne

WYNIKI REKRUTACJI DODATKOWEJ

| Anna Szymańska

Wyniki rekrutacji dodatkowej zostały ogłoszone (informacja na koncie kandydata). 

Osoby nieprzyjęte na studia, zainteresowane podjęciem studiów na innym kierunku, proszone są o kontakt z Biurem Rekrutacji.

 

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYJĘTYCH

| Anna Szymańska

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH (kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, zarządzanie i dowodzenie)

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

kierunek Dietetyka

kierunek Fizjoterapia - KOREKTA

Kierunki: Pielęgniarstwo I stopnia, Kosmetologia, Ratownictwo medyczne

Kierunek Pielęgniarstwo II stopnia

kierunek Położnictwo studia pomostowe i II stopnia 

(link do spotkania ze studentami kierunku połoznictwo - pomostowe i II stopnia https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaFdP_oPVElxMDt-j0VQE2CnZrAHFSBnP76MtIfTAUvc1%40thread.tacv2/1632977692408?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%22f231ed47-b518-4ad8-a44c-1565418276db%22%7d

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY

kierunek: Budownictwo stacjonarne

kierunek: Informatyka stacjonarne

kierunek: Mechanika i budowa maszyn stacjonarne

studia niestacjonarne (kierunki: budownictwo, elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa maszyn)

WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNO-TECHNICZNY WE WRZEŚNI

kierunki: Pielęgniarstwo, Mechanika i budowa maszyn

WYNIKI REKRUTACJI STUDIA NIESTACJONARNE

| Anna Szymańska

Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne (I nabór) już ogłoszone.

Wyniki dostępne są na koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” – „decyzja”.

(Status „zakwalifikowany” nie oznacza przyjęcia na studia. Jeżeli w polu „decyzja” nie ma informacji o przyjęciu lub nieprzyjęciu, wynik rekrutacji zostanie ogłoszony po zakończeniu rekrutacji dodatkowej.)

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego 2021/2022 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów zostaną zamieszczone już wkrótce!

Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunki:

 • dietetyka
 • elektroradiologia
 • kosmetologia (II stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn (I stopnia we Wrześni)
 • wychowanie fizyczne

zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji dodatkowej (29.09.2021 r.).

Osoby nieprzyjęte na studia, zainteresowane podjęciem studiów na innym kierunku, proszone są o kontakt z Biurem Rekrutacji.

 

REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA NIESTACJONARNE

| Anna Szymańska

Do dnia 24 września 2021 r. trwa rekrutacja dodatkowa na studia niestacjonarne na następujące kierunki:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia),
 • budownictwo (studia I stopnia),
 • dietetyka (studia I stopnia),
 • elektroradiologia (studia I stopnia),
 • elektrotechnika (studia I stopnia),
 • informatyka (studia I stopnia),
 • kosmetologia (studia I stopnia),
 • kosmetologia (studia II stopnia),
 • mechanika i budowa maszyn (studia I stopnia),
 • mechanika i budowa maszyn we Wrześni (studia I stopnia),
 • mechanika i budowa maszyn (studia II stopnia),
 • położnictwo (studia I stopnia pomostowe),
 • ratownictwo medyczne (studia I stopnia),
 • wychowanie fizyczne (studia I stopnia),
 • zarządzanie (studia I stopnia),
 • zarządzanie i dowodzenie (studia II stopnia).

 

 

WYNIKI REKRUTACJI STACJONARNE

| Anna Szymańska

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne (I nabór) już ogłoszone.

Wyniki dostępne są na koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” – „decyzja”.

(Status „zakwalifikowany” nie oznacza przyjęcia na studia. Jeżeli w polu „decyzja” nie ma informacji o przyjęciu lub nieprzyjęciu, wynik rekrutacji zostanie ogłoszony po zakończeniu rekrutacji dodatkowej.)

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego 2021/2022 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów zostaną zamieszczone już wkrótce!

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne na kierunki:

 •  bezpieczeństwo narodowe
 • budownictwo
 • dietetyka
 • elektroradiologia
 • elektrotechnika
 • inżynieria środowiska (I stopnia)
 • kosmetologia (II stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn (I i II stopnia w Kaliszu i we Wrześni)
 • pielęgniarstwo (studia 6 semestralne we Wrześni)
 • położnictwo (I stopnia)
 • ratownictwo medyczne
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym
 • zarządzanie biznesem międzynarodowym
 • zdrowie publiczne

zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji dodatkowej (29.09.2021 r.)

UWAGA! Rekrutacja dodatkowa

| Dorota Jurek

Trwa rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne:

do 24 września 2021r

PROCEDURA REKRUTACJI

| Dorota Jurek

ETAP I- Rejestracja elektroniczna

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) irk.akademia.kalisz.pl

studia stacjonarne 01.06.2021 - 24.09.2021

studia niestacjonarne 01.06.2021 - 15.09.2021.

 

WAŻNE! przed ogłoszeniem wyników należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji

ETAP II - Składanie dokumentów

Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji zgodnie z wykazem umieszczonym przy opisie kierunku 

termin składania dokumentów:

studia stacjonarne do 24.09.2021

studia niestacjonarne do 24.09.2021 (na wybrane kierunki)

 

UWAGA! 

Nie wystarczy się zarejestrować

Dokumenty należy złożyć przed ogłoszeniem wyników rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji, co skutkuje nieprzyjęciem na studia.

Dokumenty mogą być przesłane pocztą – Akademia Kaliska nie bierze odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia przez pocztę.

W przypadku, gdy dokumenty są dostarczane do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osób trzecich: podanie musi być podpisane przez kandydata, kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (przez notariusza).

 

ETAP III - Postępowanie kwalifikacyjne

Zamknięcie list / koniec rejestracji i składania dokumentów

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów (na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów).

 

ETAP IV - ogłoszenie wyników

Informacja o wynikach rekrutacji pojawia się na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym.

REKRUTACJA 2021

| Anna Szymańska

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 trwa!

Zarejestruj się, wybierz kierunek i złóż dokumenty w terminie:

studia stacjonarne - do 24 września 2021 r.

studia niestacjonarne -  do 24 września 2021 r. (na wybrane kierunki)

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

 

KONTAKT

| Anna Szymańska

Biuro Rekrutacji

ul. Nowy Świat 4a, pok. 004

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520

      62 76 79 512

e-mail: rekrutacja@akademia.kalisz.pl

czynne:

poniedziałek - piątek: godz. 8.00 - 15.30