Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Dojazd do Biura Rekrutacji

| Anna Szymańska

Ze względu na remont ulicy Nowy Świat, utrudniony jest dojazd do uczelni.

Dojazd do Biura Rekrutacji możliwy jest od strony ulicy Ułańskiej, ulicą Zacisze, dalej ulicą Czaszkowską i w prawo ulicą Nowy Świat. Należy wjechać bramą i skorzystać z bezpłatnego parkingu podziemnego w budynku Collegium Novum. Wyjazd z uczelni tą samą drogą. Ze wzgledu na prowadzone prace, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności

Zajęcia

| Dorota Jurek

UWAGA! Zajęcia na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe oraz Zarządzanie i dowodzenie - studia drugiego stopnia niestacjonarne realizowane będą w soboty i niedziele.

PROCEDURA REKRUTACJI

| Dorota Jurek

ETAP I- Rejestracja elektroniczna

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) irk.akademia.kalisz.pl

studia stacjonarne 01.06.2022 - 26.08.2022

studia niestacjonarne 01.06.2022 - 10.09.2022

studia podyplomowe 01.06.2022 - 30.09.2022

 

WAŻNE! przed ogłoszeniem wyników należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji

ETAP II - Składanie dokumentów

Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji zgodnie z wykazem umieszczonym przy opisie kierunku 

termin składania dokumentów:

studia stacjonarne do 26.08.2022

studia niestacjonarne do 10.09.2022

studia podyplomowe po 30.09.2022

 

UWAGA! 

Nie wystarczy się zarejestrować

Dokumenty należy złożyć przed ogłoszeniem wyników rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji, co skutkuje nieprzyjęciem na studia.

Dokumenty mogą być przesłane pocztą – Akademia Kaliska nie bierze odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia przez pocztę.

W przypadku, gdy dokumenty są dostarczane do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osób trzecich: podanie musi być podpisane przez kandydata, kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (przez notariusza, jeśli wcześniej nie było potwierdzone przez uczelnię, t.j. Akademię Kaliską).

 

ETAP III - Postępowanie kwalifikacyjne

Zamknięcie list / koniec rejestracji i składania dokumentów

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów (na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów). Kwalifikacja nie oznacza przyjęcia na studia.

 

ETAP IV - ogłoszenie wyników

Informacja o wynikach rekrutacji pojawia się na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym (status "przyjęty" lub "nieprzyjęty").

KONTAKT

| Anna Szymańska

Biuro Rekrutacji

ul. Nowy Świat 4a, pok. 004

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520

      62 76 79 512

e-mail: rekrutacja@akademia.kalisz.pl

czynne:

poniedziałek - piątek: godz. 8.00 - 15.30