Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Executive Master of Business Administration

Szczegóły
Kod SP_MBA
Jednostka organizacyjna Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Kierunek studiów PODYPLOMOWE
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1 rok
Wymagany dokument
  • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia podyplomowe
Tura 1 (01.06.2022 08:00 – 30.09.2022 15:00)

Jeżeli nie masz czasu na wypełnienie formularza zgłoszeniowego - skontaktuj się z opiekunem studiów MBA. Opiekun pomoże dopełnić wszystkich formalności.

Opiekun: Krystiana Brzezicka

e-mail: mba@akademia.kalisz.pl

kom: 880 849 033

Studia adresowane są do:

• kadry kierowniczej, 

• dyrektorów spółek handlowych, 

• kandydatów do Rad Nadzorczych

• menedżerów, 

• osób prowadzących własną działalność gospodarczą,

• osób zarządzających średnimi i dużymi przedsiębiorstwami,

• osób, które chcą uzupełnić wykształcenie akademickie i rozwinąć praktyczne umiejętności menedżerskie,

• konsultantów oraz doradców biznesu,

• osób przygotowujących się do objęcia funkcji menedżerskich.

 

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego  lub  drugiego  stopnia  albo  jednolitych  studiów magisterskich i uzyskały decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania. 

MBA to interdyscyplinarny kierunek pozwalający na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z wielu dziedzin takich jak: zarządzanie, marketing, prawo, finanse, rachunkowość, psychologia, a także etyka.

 

• Słuchacze uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu współczesnych wyzwań szeroko rozumianego zarządzania, która jest niezbędną do zrozumienia współczesnych trendów i dylematów rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości.

• Program studiów zapewnia poznanie i zrozumienie zagadnień dotyczących tworzenia i realizacji strategii organizacji oraz doskonalenia systemów zarządzania.

• Słuchacze zdobędą umiejętności wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin do twórczego formułowania i rozwiązywania złożonych oraz niestandardowych problemów związanych z zarzadzaniem przedsiębiorstwem

• Dodatkowo, program studiów zapewnia zdobycie umiejętności komunikowania się, negocjacji oraz budowania zespołu.

• Program zapewnia pozyskanie kompetencji społecznych polegających na inicjowaniu i aktywnym uczestnictwie w pracy interdyscyplinarnych zespołów w środowisku pracy i poza nim

• Moduły programu studiów podyplomowych realizowane są przez wybitnych specjalistów/praktyków z poszczególnych obszarów.

• Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, gier symulacyjnych, testów, ćwiczeń, projektów realizowanych indywidualnie oraz zespołowo.

• Program zawiera elementu coachingu , który zorientowany jest na identyfikację indywidualnych potrzeb rozwojowych słuchaczy.

• Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym ( sobota/niedziela).

• Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego polegającego na obronie projektu/pracy dyplomowej.

• Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa